Deguonies koncentratorius Platinum 5

Deguonies koncentratorius Platinum 5 AKCIJA:  1-no mėnesio nuomos kaina  39.00 Eur . Paros nuomos kaina  1,30 Eur. Nereikia užstato ar avanso.

Deguonies koncentratorius Millenium

Deguonies koncentratorius Millenium 1-no mėnesio nuomos kaina 39 Eur. Paros nuomos kaina 1,30 Eur. Nereikia užstato ar avanso.